NOVÝ WEB

•16/05/2012 • Napsat komentář

Ano, máme NOVÝ WEB, respektive se vracíme k blogu, který se nám zdá nejpřehlednější. WordPress prostě nevyhovoval.

NOVÝ WEB ZDE!

Reklamy

Propagace

•06/05/2012 • 1 komentář

Máte zájem s námi vyměnit ikonku či někam umístit náš banner? A nebo propagovat prostřednictvím videa? Ta možnost tu samozřejmě je
Jestliže chcete vyměnit ikonku, stačí napsat do návštěvní knihy.

Pokračovat ve čtení ‚Propagace‘

Cechy a spolky

•06/05/2012 • Napsat komentář

Ve středověku vznikaly nejrůznější cechy a spolky, společenstva specializující se na určitou dovednost či zaobírající se konkrétní problematikou. Ani naše hrabství není vyjímkou, jakkoliv je obklíčeno magií. Hrabství dominuje několik cechů, ovšem „oficiálně patřit“ lze jen do těch nejzajímavějších, tajných, jako je Cech zlodějů nebo Společenstvo noci. Samozřejmě, že si do karty můžete zapsat třeba členství v cechu koželuhů, ale tam si dějovou linii budete muset vytvářet zcela sami. Tyto cechy také nemají svou herní lokalitu, svůj topic.

CECH MÁGŮ

Ano, existují svobodní mágové, kteří žijí ze dne na den a řídí se pouze svými rozhodnutími, je ale i tzv. Cech mágů, společenství těch, co nechtějí žít volně a být na všechno sami. Cechu mágů velí Arcimág, který pomocí svých lidí vyhledává svobodné mágy, o nichž ví, a dává jim šanci vstoupit do cechu. Je jen na nich, zda nabídku přijmou, nebo odmítnou. Nikdo je nenutí do cechu vstoupit. Vstup do Cechu mágů má své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou je zázemí a možnost učit se od ostatních – v sídle cechu je dost postelí a jídla pro všechny a mágové se vzájemně učí nová kouzla a vylepšují tréninkem své schopnosti. Nevýhodou je jistá nesvoboda – při vstupu do Cechu musí mág přísahat doživotní věrnost. Nelze z Cechu úplně odejít, protože kdyby se někdo z opustivších mágů rozhodl Cech zradit, nic mu nezabrání. Proto jsou mágové vázáni magickou přísahou. Když jí poruší, patrně zemřou nebo ztratí svoje schopnosti. Sídlo cechu se nachází přímo v Avalonu, jelikož pod svícnem je největší tma.

CECH ZLODĚJŮ

Opět jako u mágů – po světě pobíhají nezávislí, svobodní zlodějíčci, ale existuje též utajený Cech zlodějů. Tam se však nemůže dostat každý. Vůdce zlodějů, kterému všichni říkají Mistr, si vyhlíží vhodné adepty a těm pak prostřednictvím zkoušky v terénu dává možnost vstoupit do Cechu zlodějů. Zkouška je pokaždé jiná a záleží jen na schopnostech adepta. Vstup do cechu má spoustu výhod a téměř žádné nevýhody. Sice nenabízí stálé zázemí, ale umožňuje zlodějům loupit pod určitou ochranou. Má-li zloděj nějakou cenu a pověst, Mistr ho pomocí svých lidí vytáhne z vězení, chytí-li ho stráže. Zloději se učí sami, nejlepší učitel je život a praxe. Loupit, loupit, loupit. Čím víc toho nakradete, tím lepší hodnost budete v očích Mistrových mít. Cech zlodějů je rafinovaná síť, která má své lidi všude. Nezabývá se jen obíráním lidí na ulicích, ale též kradením cenných artefaktů, ničení plánů stráže a krále, a tak podobně. Dělá prostě to, co se jí hodí. Mistr svým lidem zadává úkoly a podle toho, jak je plní, postupují v hierarchii cechu. Co nakradou si většinou mohou nechat, do pokladnice cechu jednou za měsíc odvádějí zanedbatelnou částku. To proto, aby cech mohl pokrýt případné výdaje. Jestliže splní nějakou těžší misi, jsou patřičně odměněni.

SPOLEČENSTVO NOCI

Nejtajemnější spolek celé země. Jedná se o společenství vrahů, které vede tzv. Naslouchač, který je údajně v kontaktu s bohyní noci, Noctou, a bohem Měsíce, Lunarem. Bohyně noci mu sděluje svá přání, dává tipy na lidi, kteří by měli být zneškodněni pro lepší chod světa, a vybírá vhodné adepty na vstup do Společenstva. Není tedy možné vstoupit do Společenstva jen tak. Navíc, jeho členové se skvěle ukrývají, tudíž není možné žádného zastihnout a požádat jej o přijetí. Nejdřív vás čeká vstupní zkouška a když ji splníte, stanete se členem Společenstva. Jakmile jste však jednou členem, není možno ze Společenstva odejít! Vraždy jsou prováděny v utajení a velmi rafinovaně, takže většinou nehrozí, že by členové Společenstva byli stíháni stráží. Výhodou je vysoká penězní odměna, dobré zázemí a jistá forma úcty a respektu jak mezi členy, tak v běžném životě. Stačí říct, že jste člen Společenstva noci a lidé se strachem udělají, co budete chtít. Každý Společenstvo zná, ale nikdo jej není schopný dostihnout.

Draci a jejich Jezdci

•15/04/2012 • Napsat komentář

Draci nejsou v našem světě přerostlé ještěrky mající několik hlav a požírající princezny, kdepak. Jsou to inteligentní majestátní tvorové, některými lidmi jsou dokonce uctíváni. Jejich vzhled je různorodý – někteří draci mají šupiny, jiní peří, další srst. Někteří mají uši, jiní ne. I jejich barvy a schopnosti jsou individuální. Vesměs však platí jedno pravidlo – mají jednu hlavu, čtyři nohy a jeden pár křídel. Divocí draci v této době skoro nežijí, převládají draci, co se rozhodli spojit svou moc s nějakým člověkem a učinit ho tak partnerem své duše.
Ze svých vajec se draci líhnou teprve když ucítí, že je jejich spřízněná duše nablízku. Ať ta osoba chce nebo ne, vždycky jí něco přivede k vejci, které jí náleží. Když se dráček vylíhne a jeho Jezdec se jej prvně dotkne, na pravé dlani se mu vypálí značka – jedna z run. Ta určuje, jakou magii bude Jezdec ovládat a pro co má nadání. V tu chvíli duši Jezdce a draka spojí pevné pouto, které dokáže zlomit jen smrt – zemře-li drak, zemře i Jezdec a naopak. Jezdec však může zemřít pouze v důsledku zranění nebo jedem, nikoliv časem, stává se času odolný, nesmrtelný, stejně jako je jeho drak.

Magie, mágové a Dračí jezdci

•15/04/2012 • Napsat komentář

Magii v našem světě dokážou ovládat jen mágové, Dračí jezdci a některé z bájných bytostí. Funguje na principu runové síly. Vesměs každý člověk se rodí s magií ve svém nitru, avšak jen málokdo jí dokáže probudit. Aby k probuzení magie a schopnosti ovládat jí došlo, musí se objevit nějaký podnět. Někdy stačí navštívit magické místo, jindy je potřeba pomoc zkušenějšího mága. Ne všichni, co se o probuzení magie snaží, však uspějí. Záleží na síle vůle. Ať tak či onak, magie zůstává zapovězena. Král se bojí moci mágů, bojí se, že by se mu jejich schopnosti vymkly z rukou a přerostly přes hlavu a v důsledku toho by mohl být svržen z trůnu. Proto magii oficiálně zakázal a užívání magických sil je trestáno smrtí. Mágové jsou proto se skrývat a své schopnosti buď neužívat, nebo užívat v utajení. Pokračovat ve čtení ‚Magie, mágové a Dračí jezdci‘

FAQ

•07/04/2012 • Napsat komentář

Frekventované otázky a odpovědi na ně:

 1. Je tato hra placená?
  Ne, není. Je zdarma.
 2. Co je vlastně TMA Online?
  TMAO je fantasy odnož hry TMA – medieval rpg (www.the-middle-ages.blog.cz). Je to hra založená na principu hraní rpg na fóru. Zčásti se opírá o historická fakta, ale většina je vymyšlená jen a pouze naší fantazií. Hra se odehrává v nottinghamském hrabství v Anglii na začátku tzv. Nového věku (více v historii).
 3. Jak mám začít hrát?
  Inu, stačí si vytvořit postavu, registrovat se na fóru a vyplnit kartu postavy. Poté, co jí schválí admini, se můžete zapojit do hry.
 4. Má hra nějaký cíl?
  Má matně načrtnutou dějovou linii, kterou budou dotvářet sami hráči. Bude možné stát se mocným mágem, dračím jezdcem či přidat se na stranu tyranského krále. Jak však bude děj pokračovat, to neví ani vypravěč. Nelze to plánovat, příliš by to omezovalo hráče.
 5. Jak se stanu mágem, dračím jezdcem nebo posluhovačem krále?
  Poté, co se registrujete, se vás zeptáme, zda se chcete dát cestou vyššího poznání. Vy nám napíšete kterou z těchto tří možností volíte a vypravěč už se postará o zbytek. Osud si vás vždycky najde.
 6. Co jsou miniquesty?
  Jsou to jakési… speciální hry, dobrodružného rázu, kde mají hráči předem určené nějaké poslání, ačkoliv ho mnohdy na začátku questu sami neví. Quest vede tzv. PJ, neboli pán jeskyně. Questy jsou jakousi nadstavbou obyčejné hry, často ovlivňují následující děj běžných her.

V případě dalších otázek nás kontaktujte.

Jak se registrovat

•07/04/2012 • Napsat komentář

Jelikož ne všichni se vyznají ve fórech, zde je postup krok za krokem, jak provést registraci:

Tato slideshow obsahuje JavaScript.